(van de website)

Bij het begrip schaal denken we meestal aan een representatie van de werkelijkheid. Van schaal 1:1 naar een verkleinde werkelijkheid van 1:5, 1:10, 1:100 etc. De architect John Hejduk ergerde zich aan het verlies van detail door de verschraling en compenseerde dat met teksten en gedichten. Verschalen kan ook juist de details laten zien van kleine en zeer kleine objecten bijvoorbeeld microben, insecten en plantenweefsels. Het onzichtbare wordt zichtbaar door het op schaal te presenteren. Een ander gebruik van het woord schaal geeft betekenis aan natuurkrachten. Zo wordt de windkracht gemeten op de schaal van Beaufort en aardbevingen op de schaal van Richter.

Schaal en maat zijn keuzes  en geven vorm, functie en betekenis, verbeelding, emotie en zeggingskracht. Hoe kan vanuit het vertrekpunt schaal, kunst waarde en betekenis krijgen? Hoe kan schaal de ruimtelijke dimensie beïnvloeden?

Kunstenaars geven hun beeldende visie op het begrip schaal tijdens een groepstentoonstelling bij PHK18, oktober 2016.